Rituál

jako specifický programový prostředek v zážitkové pedagogice

metodický kurz pro širokou veřejnost

kurz je akreditován pod č. j.: MSMT- 22612/2017-1-964

Metodický seminář je určen lidem, kteří pracují se zážitkovou pedagogikou a hledají inspiraci, jak zařazovat do svých kurzů

specifický programový prostředek – rituál.

 Kurzy vedené zážitkovou pedagogikou mají v popředí zájmu komplexní osobnostní rozvoj člověka. Programy založené na osobním prožitku mohou vést k tomuto rozvoji díky změně vnímání světa - tedy skrze myšlení, cítění, tělesné prožívání a duchovní zakotvení. Jednou z cest, jak cíleně prožít silný osobní prožitek, který integruje všechny čtyři zmíněné aspekty, může být právě rituál, který má potenciál naplnit emocionálně-spirituální potřeby každého z nás.

Rituál je obřad a ceremonie. A ceremoniál je způsob chování založený na daných pravidlech, které je nutné dodržovat, aby mohl proběhnout jako opravdový, silný a bezpečný společný prožitek. 

Jedna oblast pravidel se týká vnější přípravy a realizace rituálu, která vychází z divadelní vědy a práce s divadelními prostředky. Protože rituál je jednou z nejstarších forem divadla. 

Druhá, ale mnohem podstatnější oblast vnitřní přípravy a realizace rituálu, je niterná práce se sebou samým jako prostředníkem mezi viditelným světem a světem, který nás dalece přesahuje. Tuto část nikdy nenahradí masky, svíčky ani jiné rituální předměty, ale bude určována a vedena vždy pouze silou a  čistotou našeho záměru.   

Co vás na kurzu čeká:

  • teoretické zarámování toho nejdůležitějšího, co je třeba o rituálech vědět

  • ukázky a příklady zařazení rituálu do zážitkových kurzů 

  • příprava a realizace rituálu s metodickým ohlédnutím

  • tvorba vlastního rituálu na základě získaných doporučení se zpětnou vazbou

Rámcový časový rozvrh kurzu:

Pá: 17:00 - 20:00

So: 09:00 - 18:00 

Ne: 09:00 - 12:30

Lektorka:

 

MgA. Petra Drahanská, Ph.D.

Více na www.petradrahanska.cz

Místo:

Jógové studio JAKO DOMA, Úvoz 47, Brno 602 00 

https://www.jakodoma-joga.cz

Cena: 3900,-Kč 

Cena zahrnuje pronájem učebny, lektorné, materiál na program a výukové materiály. Ubytování a stravu si zajišťuje každý účastník sám.

Rozhovor o rituálech nejen ve vzdělávání: 

Rituál je obřad a ceremonie, ale patří do školy? Co rituál obnáší a v čem tkví jeho síla? Které rituály a proč by mohli pedagogové oprášit? O tom si povídala Monika Valentová s lektorkou a koučkou Petrou Drahanskou.

Poslechněte si zde.

Chcete se ubezpečit, že můžete vést rituály? O co se opřít? Na čem stavět? Z čeho vycházet? Přijeďte získat základní souvislosti, ke kterým se   rituály vztahují tak, aby nebyly jen prázdným divadlem.