Stručně o komunikaci

Přehled teoretických podkladů pro lektory, zadavatele i účastníky zážitkových kurzů o komunikaci.

  • Chystáte kurz o komunikaci?
  • Chcete vědět, kolem jakých témat se nejčastěji motají zážitkové kurzy zaměřené na komunikaci?
  • Hledáte jednoduchou osnovu, která vám pomůže více specifikovat cíle vašeho kurzu?
  • Vedete zážitkové kurzy a chybí vám odborné podklady z hlediska jejich obsahu?
  • Potřebujete téma komunikace více konkretizovat?

Často se setkáváme s tím,

 

že se poptávka po kurzech efektivní komunikace nese v duchu nácviku konkrétních komunikačních dovedností.

Praxe však ukazuje,

 

že komunikační techniky a nástroje samy o sobě většinou neřeší hlubší rozměr situací, ve kterých komunikace selhává.

OBSAH E-BOOKU:

1. Úvod

2. O komunikaci

3. Schéma základních komunikačních úrovní

4. Tři kroky k efektivní komunikaci

5. Poznejte sami sebe

5.1. Typologie

5.2. Motivy, hodnoty a postoje

5.3. Typy motivačního založení

5.3. Deset zásad motivace

5.4. Vnitřní prožívání a vnější chování

5.5. Vědomá a nevědomá rovina

 

6. Ujasněte si svůj vzájemný vztah

6.1. Transakční analýza

6.2. Status a role

6.3. Identifikace osobnosti s rolí

6.4. Hierarchie a moc

6.5. Komunikační struktury

6.6. Práce s prostorem

7. Zdokonalte se v základních komunikačních dovednostech

7.1. Proces komunikace

7.2. Práce s hlasem

7.3. Verbální komunikace

 

7.4. Nonverbální komunikace

7.5. Schopnost kladení otázek

7.6. Poskytování a přijímání zpětné vazby

7.7. Komunikace v pracovním prostředí

7.8. Vedení pracovních porad

7.9. Facilitace

7.10. Přijímání rozhodnutí

7.11. Vyjednávání

7.12. Prezentace

8. Seznam literatury

9. Závěrem

 

UKÁZKY PRACOVNÍCH LISTŮ:

DALŠÍ BONUSOVÉ MATERIÁLY:


Grantová publikace

ŠKOLA ZÁŽITKEM

Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků s ukázkami výukových hodin.

E-book

STRUČNĚ O KOMUNIKACI

Přehled teoretických podkladů pro lektory, zadavatele i účastníky zážitkových kurzů.

E-book

SEBEREFLEXE KE KÁVĚ

Soubor praktických cvičení, které vás dovedou ke zjištění, kdo jste a co chcete, abyste byli šťastní.

Časopis

GYMNASION

Prostor pro sdílení a šíření odborných studií, metodiky, praktických zkušeností a inspirativních myšlenek. 

KONZULTACE:

DOBRÝ KURZ NENÍ NÁHODA.

POSTAVTE VAŠE KURZY NA PROŽITKU!

 

Chcete se poradit, jak využít zážitkovou pedagogiku

ve vašem prostředí?

 

Vím, co lidé v praxi využijí a dokáži je dovést ke změně.

Nebo vám jen docházejí vám nápady?

 

Pokud chcete poradit s přípravou vašeho rozvojového programu, ve kterém chcete využít principy zážitkové pedagogiky, pomohu Vám stanovit reálné cíle a společně najdeme metody pro jejich dosažení.

 

Nebo chcete kurz rovnou připravit?