JAK TVOŘIT SKVĚLÉ KURZY

online průvodce při přípravě Tvých kurzů a vzdělávacích konceptů

Tvoř své kurzy jako originální umělecká díla a naplňuj potřeby svých klientů!

JSI LEKTOR, EXPERT NEBO VZDĚLAVATEL A POZNÁVÁŠ SE? 

Chceš se konečně pustit do svého vlastního programu? 

 • Nevíš jak uchopit a vytvořit svůj vlastní koncept, kudy se do toho pustit?
 • Jak propojit dílky svého know-how tak, aby tvořily bezkonkurenční mix a Tvoji vlastní jedinečnou expertizu?
 • Jak si připravit atraktivní a dynamickou strukturu programu, která bude lidi bavit i rozvíjet?

Chceš mít jistotu, že naplníš potřeby svých klientů?

 • Nevíš jak si už nemuset držet klienty jen pro peníze i za cenu neuspokojivé práce?
 • Jak už nemuset plnit ošemetné zakázky svých zadavatelů a raději si s nimi dobře vydefinovat reálné cíle?
 • Jak naplňovat potřeby svých klientů a pracovat tak především s motivovanými účastníky?

Chceš mít krytá záda a nebýt na přípravu úplně sám/a?

 • Nevíš jak se neopakovat, nenudit sebe ani své klienty a mít neustálý přístup k nové inspiraci?
 • Uvítal/a bys mít za zády experta, který zavčas odhalí slabá místa Tvého plánu?
 • Nemáš prostor, kde se nemusíš bát konkurence, a kde bys získával/a rady a pohledy zkušených kolegů?

HLAVNÍ DŮVODY, PROČ BYS MĚL/A ZAČÍT TVOŘIT SVOJE KURZY:  

 • V tuto chvíli už jsou někde lidé, kteří se potřebují a chtějí posunout v tématech, které nabízíš
 • Právě Ty a tvůj jedinečný mix darů, talentů a tvého know-how, je pro ně ten pravý
 • Máš co předávat, jen je potřeba to dobře pojmenovat a uchopit tak, abys oslovil/a své účastníky
 • Doba si to žádá, protože formální vzdělávání nestíhá reagovat na dnešní rychle se měnící svět
 • Je to cesta, jak už nemuset dělat kurzy a zakázky "pro forma", které nikomu nic nepřináší
 • Tebe to velmi vyživí, protože budeš pracovat s motivovanými lidmi, kteří na sobě budou chtít pracovat
 • A také Tě to uživí, protože spokojení účastníci a zadavatelé Tě pak budou sami dál doporučovat

PŘEDÁM TI SVÉ ZKUŠENOSTI:  

 • Taky jsem lítala po všech kurzech, školeních a výcvicích, abych se cítila "dost"
 • Taky jsem si myslela, co všechno musím pro klienty připravit, jak se jim předvést, aby mi věřili
 • Taky jsem už v jednu chvíli nechtěla dávat na kurzech svoji energii lidem, kteří o ni vůbec nestáli
 • Taky jsem musela uvěřit a dovolit si, že méně je více, nezahlcovat a vytvářet prostor pro rozvoj klientů
 • Taky jsem jim musela předat zodpovědnost za jejich vlastní rozvoj
 • Taky jsem začala cítit, že kombinace mých zkušeností a darů tvoří originální mix, za který se mohu postavit
 • Taky jsem se dostala do bodu, kdy jsem začala tvořit vlastní kurzy, které mě živí
 • Taky Ti chci ukázat cestu, jak pracovat s lidmi, kteří budou na Tvých akcích dobrovolně, za vlastní peníze a budou nadšení!

CO TI PROGRAM PŘINESE

VSTUP DO 2 MĚSÍČNÍHO ONLINE PROGRAMU,

KTERÝ TĚ PROVEDE PŘÍPRAVOU VLASTNÍCH KURZŮ A:

 

 • Zvědomíš si, co vše je potřeba vzít v potaz při přípravě vzdělávacích a rozvojových programů
 • Naučíš se, v jakých oblastech se definují vzdělávací cíle a jak je správně formulovat
 • Uvědomíš si, jaký je rozdíl mezi vzděláváním a osobnostně sociálním rozvojem
 • Zjistíš, jak připravit program holisticky tak, aby zasáhl celou osobnost tvých účastníků a měl reálný dopad
 • Budeš připraven na to, kdo nebo co vstupuje při přípravě do hry a kam mířit
 • Naučíš se jasně stanovovat reálné vzdělávací cíle, které budou nasedat na potřeby Tvých klientů
 • Ujasníš si a jasně pojmenuješ, co jde za Tebou a co už je na straně Tvých klientů
 • Kromě pedagogického základu získáš také pohled tvůrce, který povýší Tvoji práci na umění
 • Dozvíš se, jak při přípravě Tvých kurzů využívat principy dramaturgie
 • Vytvoříš si osnovu, která Tě později "na place" povede i v případě, že se věci začnou odvíjet jinak, než sis představoval/a
 • Získáš odbornost a tím i sebevědomí nejen při vlastní tvorbě, ale i na schůzkách se zadavateli
 • Na konci programu budeš mít pevný základ, na kterém postavit marketing i realizaci Tvého programu
 • Pokud najdeš odvahu prezentovat svůj koncept, získáš cennou zpětnou vazbu v bezpečném poli kolegů

CO TĚ BĚHEM KURZU ČEKÁ

PROGRAM ZAHRNUJE TYTO 3 VÝUKOVÉ MODULY:

PŘÍPRAVA ZÁMĚRU

Co vše je potřeba vzít v potaz při přípravě vzdělávacích a rozvojových programů?

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB

Jak se správně stanovují vzdělávací a rozvojové cíle programů a kdo je určuje?

TVORBA KURZU

Jak poskládat program atraktivně, interaktivně a zábavně tak, aby zároveň naplnil své cíle? 

PROGRAM ZAHRNUJE TYTO 4 PILÍŘE:

VIDEOLEKCE

Postupně obdržíš 18 krátkých videolekcí, které Tě provedou přípravou Tvých kurzů a nastavením Tvého zdravého mindsetu. Nezavalí Tě informacemi, ale podnítí Tě k vlastním úvahám. Společně projdeme těmito 3 vzdělávacími moduly: Příprava záměru, Analýza vzdělávacích potřeb a Tvorba kurzu.

KONZULTACE 1:1

V rámci Tvé individuální konzultace budeš mít možnost využít mého osobního mentoringu za velmi zvýhodněných podmínek. Sedneme si přímo nad Tvým záměrem a podíváme se, kde je prostor pro jeho zlepšení. Díky tomu, že už budeš mít za sebou lekce, nebudeme ztrácet čas a půjdeme rovnou k věci.

SDÍLENÍ

Pravidelně budeš mít možnost společného sdílení na Zoomu s ostatními tvůrci a možnost klást otázky k nejasnostem z lekcí. Žádná otázka nebude hloupá a obohatí také ostatní ve skupině. Pokud Ti právě nebude vyhovovat čas živého vysílání, najdeš pak záznam ve členské sekci.

PREZENTACE

Během programu budeš mít příležitost prezentovat vlastní kurz v rámci pracovní skupiny a získat tak cennou zpětnou vazbu od ostatních. Okamžitě tak zjistíš, jak moc je Tvůj záměr čitelný. Samozřejmě je to i cesta, jak se o Tobě a o Tvém projektu mohou dozvědět i další lidé mimo Tvoji sociální bublinu.

JAK TO BUDE PROBÍHAT

ZAČÍNÁME OD 7. ŘÍJNA 2024! 

 

1. TÝDEN: 7. - 13. října 2024 / úvodní informace a čas na Tvoji přípravu

2. TÝDEN: 14. - 20. října 2024 / 1. vzdělávací modul Příprava záměru (6x videolekce Po - So) 

+ společný Zoom 20.10. v 18:30 - 20:00h.

3. TÝDEN: 21. - 27. října 2024 / 2. vzdělávací modul Analýza potřeb (6x videolekce Po - So)

4. TÝDEN: 28. - 3. listopadu 2024 / čas na úkol vyplývající z 2. vzdělávacího modulu 

+ společný Zoom 3.11. v 18:30 - 20:00h.

5. TÝDEN: 4. - 10. listopadu 2024 / 3. vzdělávací modul Tvorba kurzu (6x videolekce Po - So)

6. TÝDEN: . 11. - 17. listopadu 2024 / prostor na individuální konzultace aTvoji přípravu 

+ společný Zoom 17. 11. v 18:30 - 20:00h.

7. TÝDEN: 18. - 24. listopadu 2024 / prostor na individuální konzultace aTvoji přípravu 

8. TÝDEN: 25. listopadu - 1. prosince 2024 / prezentace Tvého výstupu a zpětná vazba skupiny

+ společný Zoom 1. 12. v 18:30 - 20:00h.

KDO TĚ BUDE PROVÁZET

Mám za sebou více než 30 let praxe a stovky odvedených kurzů s nejrůznějšími cílovými skupinami a na nejrůznější témata a zadání. Zažila jsem mnoho situací, kdy vše fungovalo a kurzy svištěly ve flow, ale také mnoho fuckupů, díky kterým jsem se hodně naučila. Své zkušenosti jsem přetavila do mnoha  manuálů a metodických kurzů a předávám je i prostřednictvím idividuálních konzultací. 

JSEM AUTORKOU:

 • publikace PROCES TEMATIZACE A SYMBOLIZACE V HERNÍM A JEVIŠTNÍM JEDNÁNÍ, která vyšla ve výběrové řadě doktorských prací na DiFa JAMU v Brně
 • mnoha článků a příspěvků v GYMNASIONU - v časopise pro zážitkovou pedagogiku a neformální vzdělávání, ve kterém jsem byla také pět let šéfredaktorkou
 • konceptu a akreditací u MŠMT certifikovaného VÝCVIKU METOD ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY Prázdninové školy Lipnice, kde jsem byla i dlouholetou garantkou metodických kurzů
 • publikace UČENÍ PROŽITKEM, ve které shrnuji své zkušenosti na poli zážitkové pedagogiky, sdílím metodiku a uvádím i mnoho příkladů z praxe
 • vzdělávacích konceptů na školách, autorských kurzů, kurzů na zakázky i interních vzdělávacích systémů pro firmy či neziskové organizace

REFERENCE

DANIEL PROKEŠ

Skill Ninja s.r.o.

www.skillninja.cz

Tři hlavní věci, kvůli kterým stojí za to konzultace s Petrou absolvovat: pomůže mi identifikovat záměr, zestručnit ho a precizně ho zformulovat. Při přípravě mých programů mě vždy vrátí zpátky na začátek, který často přeskočím. A pak velmi oceňuji mít možnost sáhnout do Petřina kufříku aktivit a jejích zkušeností a vylovit tam něco, co zapadá do mnou chystaných akcí. Kdybych to měl shrnout, tak mi vždy pomůže zorientovat se v cílech, najít způsob jak je naplnit a vrátit se na tu správnou cestu k naplnění potřeb mých klientů. 

Dan

SIMONA DOSEDĚLOVÁ 

lektorka, koučka na volné noze

www.simonadosedelova.cz

Ačkoliv jsem s Petrou už absolvovala mnohé její kurzy a metodiku znám, i tak mi tento online průvodce při tvorbě mých vlastních kurzů pomáhá. Soustředím díky němu pozornost vždy jedním směrem a připravuji dílčí části krok po kroku. Jsem nadšená, že mi to odsýpá a zbytečně se dlouho nezaseknu na jednom místě. Naprosto nedocenitelná je Petřina role mentora. Je fajn mít podklady, představu a potom vychytat slabá místa. Některé věci člověk sám nedohlédne a Petra má bohaté zkušenosti, díky kterým vidí spoustu detailů na první pohled. Pomáhá mi tak předcházet zbytečných chybám nebo se ujistit, že jsem se připravila správně. 

Simona

EMILKA VALENTOVÁ 

Leadership Advisory s.r.o.

cz.linkedin.com/in/emilievalentova

Petra má za ta léta praxe nabrané fantastické zkušenosti, díky kterým vždy uhodí hřebíček na hlavičku. Okamžitě vidí, kde je ta esence toho, s čím ji oslovuji. Velice rychle umí pomoci navigovat pomocí metodiky, ale tak, že to není školomentské. Konzultace s ní jsou úžasnou kombinací metodiky, zkušeností a lidského přístupu. Každému člověku umí ve velice krátkém čase najít ten jeho správný směr. Mně osobně ušetří jedna konzultace s Petrou mnoho hodin vlastních příprav.

Emilka

HODNOTA KURZU 

Kromě formálního vysokoškolského vzdělání ukončeného doktorským titulem, jsem za své další vzdělání a rozvoj zaplatila přes 2.500.000,- Kč a s investicemi do vlastního seberozvoje i nadále počítám. To však mluvím pouze o financích. Mnohem více mě proškolila moje vlastní praxe a všichni zadavatelé, klienti, účastnické skupiny a práce s konkrétními lidmi. Hodiny a hodiny při online, offline, skupinové i individuální práci. Tato energie, čas a všechny mé zkušenosti jsou finančně nevyčíslitelné, ale chci se o ně podělit, dokud touto oblastí žiju a naplňuje mě. 

CELKOVÁ HODNOTA NAŠÍ 2 MĚSÍČNÍ CESTY:

Cena pro Early birds:

12.000,- + dph (14.520,-)

 

namísto plné ceny:

18.000,- + dph (21.780,-)

 

Platná jen do konce července!

POTŘEBUJEŠ VĚDĚT VÍC? NAPIŠ SI O VÍCE INFORMACÍ: