Dobrý kurz není náhoda.

Postavte své kurzy na prožitku a staňte se žádaným lektorem!

Učíte, vedete nebo motivujete lidi?

Zapomeňte na nudné metody a začněte využívat učení prožitkem!

Proč si vybrat právě zážitkovou pedagogiku?

Metodika Prázdninové školy Lipnice vychází ze 40ti let zkušeností se vzděláváním dospělých ze státní, neziskové i komerční sféry. Víme, co lidé v praxi skutečně využijí a dokážeme je dovést ke změně, která přesáhne časoprostor daného kurzu. 

Jak zážitková pedagogika funguje? Podívejte se:

Pomůžeme vám stanovit vaše pedagogické cíle, dáme vám nástroje k jejich dosažení a naučíme vás vyhodnotit, zda jste je splnili. Bonusem budou spokojení účastníci vašich kurzů, které to bude bavit stejně tak, jako vás.  

Co s naší metodou dokážete naučit sebe?

 • Zažijete situace, díky kterým lépe poznáte sebe i druhé v osobní i profesní rovině
 • Budete často na jedné lodi s ostatními a budeme vás nutit kriticky myslet a rozhodovat se
 • Naučíte se tak lépe komunikovat a spolupracovat. Poznáte, jak vést týmy, řídit projekty a řešit problémy 
 • Zvládnete mnoho nového a posílíte svoji sebedůvěru
 • A vždy vás necháme metodicky nahlédnout na to, čím jste právě prošli

Co se zážitkovou pedagogikou dokážete pro druhé?  

 • Budete umět vést, učit či měnit lidi způsobem, který je bude bavit
 • Ukážete jim, že prožitek je více než tisíce slov
 • Naučíte se pracovat s motivací lidí
 • Obohatíte své kurzy, semináře či porady
 • Zapojíte své účastníky, nepotáhnete energeticky celý kurz na svých bedrech a všichni budou spokojení
 • Díky získané metodice budete umět ve svých oborech tvořit vlastní originální rozvojové programy

Kdy a kde můžete začít?

Na pěti víkendových kurzech. Aktuální termíny sledujte na www.psl.cz

Všechny kurzy jsou akreditovány MŠMT /Č.j.: MSMT - 13675/2017-2-704/. Jednotlivé kurzy nelze absolvovat samostatně.

Dopřejte si kromě praktických zkušeností, získávaných metodou "pokus - omyl" také cílený odborný rozvoj. Věnujte si pět víkendů  intenzivní práce na sobě. Kromě ucelené metodiky, kterou získáte, vás dostaneme do situací, kdy budete muset rozhodovat, vyjednávat či sdílet. Mockrát se budete muset podívat sami na sebe jinak. Narušíme totiž vaše stereotypy jednání a myšlení. Vyplatí se vám to. Budete se učit metodu  zážitkové pedagogiky zážitkově. Budete dělat věci nově a líp.

2. kurz: Hra a další programové prostředky zážitkové pedagogiky

Kurz je akreditován MŠMT, č.j.: 15534/2015-1-536

Tento kurz představuje hru jako hlavní prostředek osobnostního rozvoje. Zabývá se strukturou hry, díky které se naučíte vybírat, upravovat i sami vymýšlet takové aktivity, abyste co nejlépe dokázali naplnit vaše pedagogické cíle.

 • Naučíte se, jak hru vystavět, aby měla spád a lidi bavila

 • Budeme pracovat s různou formou, pravidly i cíli hry 

 • Vyzkoušíte si, jak upravit hru na základě různého vývoje skupiny

 • Na kurzu možná i vymyslíte novou hru podle tématu, které vás zajímá

 • Budeme se zabývat možnými riziky a dopady náročných her

4. kurz: Tvorba kurzu a dramaturgie v zážitkové pedagogice

Kurz je akreditován MŠMT, č.j.: 18234/2014-1-577

Kurz se do hloubky věnuje přípravě myšlenkového konceptu akcí s využitím poznatků z oblasti dramaturgie. Ukáže vám, jak seskládat hry  a aktivity do scénáře vašeho kurzu tak, že se stane vaším originálním dílem a zároveň naplní vaše pedagogické cíle.

 • Seznámíme vás se základními principy dramaturgie 

 • Do hloubky pochopíte důležitost dobře zvolených témat a cílů 
 • Naučíte se, jak vystavět dobrý scénář s intenzivními prožitky

 • Nahlédnete do praxe úspěšných letních kurzů Prázdninové školy Lipnice.

 • Sami sestavíte dramaturgii programu a získáte zpětnou vazbu na svou práci. 

1. kurz: Metodika zážitkové pedagogiky 

Kurz je akreditován MŠMT, č.j. MSMT - 18234/2014-1-577

Tento kurz představuje v kostce celou metodu zážitkové pedagogiky a její stěžejní principy. Provede vás jejími třemi kroky od stanovení záměru přes volbu programu až po vedení reflexe. Ukáže vám, jak spolu tyto fáze souvisí, a jak se vzájemně ovlivňují.

 • Dozvíte se, jak správně připravit kurz či program tak, aby byl zábavný, interaktivní a zároveň také naplňoval stanovené cíle

 • Získané vědomosti si vyzkoušíte při přípravě návrhu vlastního programu či kurzu

 • Zažijete množství praktických her a aktivit s konkrétním metodickým záměrem   
 • Obohatí vás sdílení zkušeností z praxe ostatních účastníků 

3. kurz: Reflexe a práce se skupinou v zážitkové pedagogice

Kurz je akreditován MŠMT, č.j. MSMT - 18234/2014-1-577 

Tento kurz je intenzivním tréninkem vedení reflexe. Seznámíte se se základy facilitace, skupinové dynamiky a neexpertního vedení lidí. Vyzkoušíte si zvládat různě naladěné skupiny účastníků tak, abyste je byli schopni dovést k jasným a konkrétním výstupům programu.

 • Naučíme vás se správně ptát a maximálně tak vytěžit vaše aktivity 

 • Budete trénovat vedení reflexe a volit, kam a jakým způsobem ji směřovat
 • Pomůžeme vám zbavit se "vychovatelského" přístupu

 •  Podíváme se, jak vypadá vývoj skupiny v čase a jak na něj reagovat 

 • Dostanete konkrétní doporučení, abyste dokázali dojít se skupinou ke konkrétním výstupům  

5. kurz: Zážitková pedagogika v osobnostně sociálním rozvoji

Kurz je akreditován MŠMT, č.j.: 10718/2016-1-347

Poslední kurz je koncipován nejvíce jako sebezkušenostní a integruje v sobě všechny předchozí bloky. Tvoří jakousi závěrečnou maturitu. V praxi si vyzkoušíte upravit hru na danou účastnickou skupinu s ohledem na dramaturgii výcviku, prakticky ji odvést a zreflektovat. Následné metodické metareflexe a zpětné vazby vás posunou na profesní i osobní úrovni.

 • Zažijete si praktický nácvik lektorských dovedností a dotknete se zlatého dna řemesla zážitkové pedagogiky
 • Vyzkoušíte si sami připravit náročnější program a odvedete ho včetně jeho následné reflexe
 • Získáte zpětnou vazbu od účastnické skupiny a další metodická doporučení od lektorů
 • Zaměříme se na vaše sebepoznání a sebereflexi jak na osobní tak profesní úrovni

Potřebuji ještě více praktických informací:

Kdo kurzy ve výcviku vede:

Petra Drahanská

Jsem člověk, žena, lektorka, metodička a koučka. Vybírám si metody, které staví na aktivním přístupu zúčastněných. Pokud se někdo sám nechce rozvíjet, nikdo jiný to za něj neudělá. Věřím, že jsou přístupy, které mají potenciál náš osobnostní rozvoj významně podporovat a ve správný moment také urychlovat. Zajímají mě témata sebepoznání, rozvoj, vzdělávání, týmová spolupráce, řízení projektů. To vše metodami zážitkové pedagogiky a dalšími nástroji, které staví především na vlastním přímém prožitku.“

Petra je lektorka, koučka a metodička na volné noze, která za svůj karierní život nasbírala řadu mezioborových zkušeností. Odbornost, nezaujatost a osobitý pohled ji často předurčuje do role nezávislé konzultantky nebo členky nejrůznějších týmů a projektů, pokud zrovna nepracuje na projektech vlastních. Vede časopis Gymnasion a založila spolek Mokoša, věnovaný mezigeneračnímu setkávání žen. Organizuje a vede rozvojové a teambuildingové akce na zakázku. Je garantkou certifikovaného výcviku Metody zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice, který vede spolu s dalšími lektory:

Jana Haková 

Lektorka v oblasti firemního vzdělávání v agentuře Signum. Vedle autorských kurzů vede v PŠL také vzdělávací kurzy pro pedagogy. Je spoluautorkou metodického kurzu o řízení psychického rizika. Je editorkou metodických sborníků závěrečných zpráv z projektů Klíč a Sborovna. Ve spolku Mokoša vede kurzy pro matky a dcery.

Petr Válek

Absolvent jednooborové psychologie na FF MU v Brně. Aktuálně na část úvazku zaměstnán jako klinický psycholog a psychoterapeut. Dále instruktor  České Cesty (garant outdoor Assessment a Development Center) a Outward Bound Prázdninové školy Lipnice. Ukončil teoretickou část výcviku v Analytické psychologii - Jungovské psychoterapii.

Simi Trávníčková 

Lektorka a improvizátorka na volné noze. Spoluzaložila spolek Bafni, který se věnuje improvizačnímu divadlu a seberozvoji prostřednictvím improvizace. Spolupracuje s Akademií Libchavy. Pořádá mezinárodní metodické kurzy PŠL - Intertouch.  Věnuje se také kurzům Mokoši. Organizuje a vede rozvojové a teambuildingové akce na zakázku. 

Kolik celý výcvik stojí:

33.000 Kč (včetně DPH)

pro zástupce komerčních firem, vzdělávacích agentur a ičaře - profesionály 

(cena jednoho kurzu vychází na 6.600 Kč včetně DPH)

Pokud vám kurz slouží ke komerčním účelům, hradíte plnou cenu výcviku. 

24.000 Kč (včetně DPH) při jednorázové platbě 

28.500 Kč (včetně DPH) ve 3 splátkách po 9.500 Kč (1. do konce roku 2017/ 2. do 31.1. 2018 / 3. do 31.3. 2018)

pro soukromé zájemce, oddílové vedoucí, školy a neziskové organizace

(cena jednoho kurzu vychází na 4.800 Kč včetně DPH)

Rozhodli jsme se výhodnější cenou podpořit ty, kteří kurzy chtějí absolvovat kvůli seberozvoji a neziskové či veřejně prospěšné činnosti. 

Ještě k ceně:

 • Cena zahrnuje lektorné, pronájem prostor, materiál na program a výukové materiály. Cena nezahrnuje cestovné, ubytování a stravu. 
 • Při platbě ze zahraničí není započítán poplatek za bankovní převod, přesnou cenu určujeme podle aktuálního kurzu v době platby, případný rozdíl vzniklý při převodech bude vyrovnán v hotovosti při zahájení výcviku.
 • Snažíme se vám vyjít maximálně vstříc a pokud si výcvik platíte sami, platbu si můžete rozložit až do 3 splátek.
 • Pro vystavení faktury, prosím, kontaktujte Zdenku Holubcovou: holubcova@psl.cz
 • Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR je 2300207010 / 2010
 • Bankovní spojení pro platby v EUR v SR je: 2300207010 / 8330, IBAN CZ8420100000002300207010 BIC kód/SWIFT FIOBCZPPXXX. Adresa banky pro mezinárodní platby a platby v cizích měnách Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1
 • Při platbě nezapomeňte, prosím, uvést variabilní symbol: 17504 a do zpráv pro příjemce uveďte vaše jméno.

Podmínky absolutoria: 

absolvovat cyklus pěti kurzů v daném běhu 

Pokud se některého víkendu nebudete moci zúčastnit, jeden z nich lze nahradit v následujícím běhu kurzů za manipulační poplatek 1 000 Kč nejpozději do jednoho roku od zahájení vašeho kurzu.

- vypracovat a odevzdat vlastní návrh zážitkového programu 

 Co řekli po absolvování výcviku naši účastníci: 

Kurz Metoda zážitkové pedagogiky je věrný své metodě jako žádný jiný. Chcete vědět, jak učit zážitkem? Zažijte si to! Propojení teorie a praxe je naprosto přirozené a táhne se celým kurzem jako neviditelná červená linka. Nezažila jsem jiný kurz, který by měl takový profesní a osobní přínos jako tento. Lektoři jsou profesionálové, kteří mají neuvěřitelnou energii a nadšení pro to, co dělají. Pokud se zabýváte tématem vzdělávání, neváhejte: cena je nízká v porovnáním s tím, co si z kurzu odnesete a co zažijete.
Vendula Pecková Global Learning & Development Manager
Zážitkové pedagogice se věnuji sedm let a celou tu dobu bez špetky formálního vzdělání. Výcvik dokázal pojmenovat celou škálu situací, se kterými se setkávám a do značné míry jsem se s nimi trápil. Je skvělé, když vás někdo navede k tomu jak skládat dramaturgii kurzů, dá vám originální tipy na programy a na to, jak realizovat zpětnou vazbu a mnoho dalších. Prostě to byl klasický posun od intuitivního k vědomému. Navíc realizovaný formou zážitkově pedagogickou! Zrovna minulý týden jsem sám realizoval kurz a vrátil se k materiálům z výcviku. To se mi běžně nestává. Našel jsem si pár praktických tipů a zase se posunul o kus dál. Díky za možnost se výcviku zúčastnit.
Filip Vítek lektor / předseda NF Lepší vyhlídky
"Metodický výcvik PŠL byl jedním slovem skvělý. Obrovská poklona a velké díky patří lektorům, kteří jej připravují a vedou, za to jaké množství své odborné i lidské energie věnují nám účastníkům. Výcvik byl vyváženým mixem teorie okamžitě vyzkoušené na vlastní kůži. Díky výcviku se navíc dala dohromady profesně různorodá a proto velmi inspirativní skupina nás účastníků. Podtrženo shrnuto si odvážím mnohonásobně víc – zážitků, informací, metodické podpory – než co nabízí jiné typy výcviků za nesrovnatelně vyšší cenu."
Simona Dosedělová lektorka / koučka

 A co řekli další na kameru: 

Inspirace pro vás:

GYMNASION

časopis pro zážitkovou pedagogiku

Časopis pro všechny příznivce zážitkové pedagogiky. Slouží jako komunikační platforma pro odbornou i širokou veřejnost. Obsahuje odborné teoretické články, metodické vychytávky, návody na programy i inspirující texty. Každé číslo má své téma. Všechna vydání si můžete stáhnout zdarma v pdf na stránkách časopisu www.gymnasion.org, kde si ho můžete také objednat v tištěné podobě. 

Konzultace nebo zakázkové metodické kurzy pro vás:

Chcete se poradit, jak využít zážitkovou pedagogiku ve vašem prostředí?

Docházejí vám nápady?

Chcete oživit vaše programy?

Chcete dostávat informace o našich akcích? 

Pokud chcete poradit s přípravou vašeho rozvojového  programu, ve kterém chcete využít principy zážitkové pedagogiky, pomůžeme vám stanovit reálné cíle a najdeme metody pro jejich  dosažení.  

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

POKUD VÁS ZAJÍMÁ ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA A UČENÍ PROŽITKEM: