U Č E N Í   P R O Ž I T K E M

metodická a supervizní podpora nejen pro lektory

Jak tvořit vaše kurzy jako originální umělecká díla a postavit je na prožitku?

 

 

 

 

 

"Poznání, jež neprožijete, není skutečným poznáním!"

S ČÍM MŮŽEME ZAČÍT HNED?

Objednej si knihu

a inspiruj se příklady

z praxe 

Postavte své kurzy na prožitku! Kniha představuje ucelenou metodiku, jak pomocí her a dalších programových prostředků učit tak, aby to všechny bavilo a mělo smysl. Nabízí lidem z nejrůznějších oborů, školství, volnočasových aktivit i firemního prostředí principy, které jim umožní vytvářet a realizovat vlastní kurzy a pracovat s jejich rozvojovým potenciálem. 

Domluv si konzultaci

a předám Ti své dlouholeté zkušenosti 

Dobrý kurz není náhoda! Pokud chcete poradit s přípravou vašeho rozvojového programu, ve kterém chcete využít principy učení prožitkem, pomohu vám během konzultace stanovit reálné cíle a  najdeme metody a programové prostředky pro jejich dosažení. Pokud je vás víc, můžeme se domluvit na realizaci metodického kurzu přímo pro vás. 

Přijeď na kurz

a zažij praxi i metodiku sám/a

na sobě 

Sebezkušenost je nejvíc! Programy, které zažijete sami na sobě, se vám budou nejlépe uvádět i na vašich akcích. Připravuji pro vás inspirativní setkání plné aktivit přenositelných do vaší prace s navazujícím metodickým ohlédnutím. Pokud je vás víc, můžeme se domluvit na realizaci sebezkušenostního kurzu s metodickým přesahem přímo pro váš tým. 

KALENDÁŘ NEJBLIŽŠÍCH AKCÍ, NA KTERÝCH SE MŮŽEME SETKAT:

RETREAT 

Transformační pobyt pro ženy

30. 7. - 4. 8. 2024 / Usedlost Lozice

Sebezkušenostní program

MOMENT:PŘERODU

Devítiměsíční přechodový rituál

8. 10. 2024 - 15. 6. 2025 / on_off_line

Sebezkušenostní program

MOKOŠA

Mezigenerační setkání žen

23. - 28. 9. 2024 / Statek Habří  

Sebezkušenostní program

STÁHNI SI ZDARMA BONUSOVÉ MATERIÁLY:

Grantová publikace

ŠKOLA ZÁŽITKEM

Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků s ukázkami výukových hodin.

E-book

O KOMUNIKACI

Přehled teoretických podkladů z oblasti komunikace pro lektory, zadavatele i účastníky zážitkových kurzů.

E-book

SEBEREFLEXE KE KÁVĚ

Soubor praktických cvičení, které vás dovedou ke zjištění, kdo jste a co chcete, abyste byli šťastní.

Časopis

GYMNASION

Prostor pro sdílení odborných studií, metodiky i praktických zkušeností ze světa zážitkové pedagogiky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.