U Č E N Í   P R O Ž I T K E M

metodická a supervizní podpora nejen pro lektory

Jak tvořit vaše kurzy jako originální umělecká díla a postavit je na prožitku?

 

 

 

 

 

"Poznání, jež neprožijete, není skutečným poznáním!"

S ČÍM MŮŽEME ZAČÍT HNED?

Objednej si knihu

a inspiruj se příklady

z praxe:

Postavte své kurzy na prožitku! Kniha představuje ucelenou metodiku, jak pomocí her a dalších programových prostředků učit tak, aby to všechny bavilo a mělo smysl. Nabízí lidem z nejrůznějších oborů, školství, volnočasových aktivit i firemního prostředí principy, které jim umožní vytvářet a realizovat vlastní kurzy a pracovat s jejich rozvojovým potenciálem. 

Domluv si konzultaci

a předám Ti své dlouholeté zkušenosti:

Dobrý kurz není náhoda! Pokud chcete poradit s přípravou vašeho rozvojového programu, ve kterém chcete využít principy učení prožitkem, pomohu vám během konzultace stanovit reálné cíle a  najdeme metody a programové prostředky pro jejich dosažení. Pokud je vás víc, můžeme se domluvit na realizaci metodického kurzu pro váš tvůrčí tým. 

Přihlaš se do online kurzu

a využij mé podpory k tvorbě Tvých vlastních kurzů:  

Vlastní praxe je nejvíc! Programy, které sami vedete, jsou největším zdrojem vašich lektorských zkušeností, ale je zbytečné, dělat zbytečné chyby. Připravila jsem proto pro vás podpůrný program, který vám pomůže dobře se předem nachystat na vaše klienty a vyhnout se slepým uličkám. Součástí může být i konzultace přímo nad vaší zakázkou

KALENDÁŘ NEJBLIŽŠÍCH AKCÍ, NA KTERÝCH SE MŮŽEME SETKAT:

RETREAT 

Transformační pobyt pro ženy

30. 7. - 4. 8. 2024 / Usedlost Lozice

Sebezkušenostní program

MOMENT:PŘERODU

Devítiměsíční přechodový rituál

8. 10. 2024 - 15. 6. 2025 / on_off_line

Sebezkušenostní program

MOKOŠA

Mezigenerační setkání žen

23. - 28. 9. 2024 / Statek Habří  

Sebezkušenostní program

STÁHNI SI ZDARMA BONUSOVÉ MATERIÁLY:

Grantová publikace

ŠKOLA ZÁŽITKEM

Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků s ukázkami výukových hodin.

E-book

O KOMUNIKACI

Přehled teoretických podkladů z oblasti komunikace pro lektory, zadavatele i účastníky zážitkových kurzů.

E-book

SEBEREFLEXE KE KÁVĚ

Soubor praktických cvičení, které vás dovedou ke zjištění, kdo jste a co chcete, abyste byli šťastní.

Časopis

GYMNASION

Prostor pro sdílení odborných studií, metodiky i praktických zkušeností ze světa zážitkové pedagogiky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.