UČENÍ PROŽITKEM

Jak postavit vaše rozvojové, výchovné a vzdělávací programy na prožitku

PETRA DRAHANSKÁ

Kniha, kterou

musíte prožít!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Poznání, jež neprožijete,

není skutečné poznání!"

 

O KNIZE

Kniha si klade za cíl srozumitelně vysvětlit, jak cíleně zařadit do výchovy a vzdělávání vlastní prožitek. Nabízí lidem z nejrůznějších oborů, školství, volnočasových aktivit i firemního prostředí univerzální principy, které jim pomohou vytvářet a realizovat vlastní zážitkové kurzy a pracovat s jejich rozvojovým potenciálem. Představuje ucelenou metodiku, jak pomocí her a dalších programových prostředků učit tak, aby to všechny bavilo a mělo smysl. Text je co nejkonkrétnější v přenosu metodických úvah do praxe. Je věnován všem, kterým záleží na tom, aby výchova a vzdělání bylo užitečné, zaměřené na praktické dovednosti, směřující k aktivnímu, zodpovědnému a svobodnému jednání a aby vedlo k rozvoji silných jedinců, k budování zdravých komunit a smysluplnému podnikání.

 

PRO KOHO KNIHA JE:

 • lektoři, trenéři a koučové
 • organizátoři seberozvojových kurzů
 • MŠ, ZŠ, SŠ i VŠ pedagogové
 • pedagogové volnočasových aktivit
 • členové neziskových organizací
 • firemní personalisté a interní trenéři
 • majitelé a lektoři vzdělávacích agentur
 • vedoucí oddílů, táboroví vedoucí
 • pracovníci DDM, CVČ, SVČ a dalších center
 • metodici grantů a vzdělávacích projektů
 • studenti pedagogických fakult
 • sociální pracovníci, vychovatelé
 • dobrovolníci
 • zájemci o vlastní seberozvoj a další...

O ČEM KNIHA JE:

 • podle čeho se rozhodnout, jestli se vůbec pouštět do učení prožitkem
 • na co se ptát zadavatele nebo na co si sám zodpovědět při přípravě zážitkového programu
 • jak si stanovit dobrý záměr a dojít ke klíčovým tématům a cílům kurzu
 • jak správně vybrat, vymyslet a upravit vhodné programové prostředky
 • jak propojit hry a aktivity s teoretickými poznatky, jak je využít při tréninku konkrétních dovedností nebo jak vytvořit prostor k  formulaci vlastních postojů jednotlivců
 • jak hry a aktivity následně vytěžit v reflexi tak, aby se staly zdrojem učení
 • jak povýšit základní princip učení prožitkem pomocí dramaturgie na umění
 • jak co nejvíce motivovat a zapojovat své účastníky
 • jak u sebe předcházet syndromu vyhoření, být tvořivý a neopakovat stále dokola to samé
 • jak reagovat na nečekané situace, být v pohodě a nebát se toho, s čím přijde skupina
 • jak se společně bavit a přitom se  rozvíjet
 • jak učit prožitkem

OBSAH KNIHY:

JSTE ZKUŠENÝMI ODBORNÍKY NA NĚJAKÉ TÉMA A PŘEKYPUJETE TEORETICKÝMI POZNATKY, O KTERÉ BYSTE SE RÁDI PODĚLILI ATRAKTIVNÍ FORMOU A PROSTŘEDNICTVÍM PROŽITKU? NEBO JSTE TAHOUNY ZÁBAVNÝCH AKTIVIT, ALE ZAČÍNÁ VÁM CHYBĚT HLUBŠÍ PŘESAH A DOPAD NA ÚČASTNÍKY? CHCETE SE NAUČIT PŘETAVIT PROŽITKY NA ZKUŠENOSTI? PAK JE TATO KNIHA PRO VÁS!

 • popis jednotlivých kroků učení prožitkem
 • vizualizace a schemata nabízené teorie
 • příklady z praxe, kdy věci pěkně zafungovaly
 • historky, které ne vždy byly hodny následování
 • shrnutí na konci každé kapitoly
 • slovníček pojmů ze světa zážitkové pedagogiky

TŘI KROKY METODIKY UČENÍ PROŽITKEM:

1. ZÁMĚR

KROK PRVNÍ:

 

 • Z čeho se skládá záměr a kdo ho definuje?
 • Jak zkontrolovat, jestli je záměr dobře nastaven z hlediska témat a cílů?
 • Jak díky dramaturgii povýšit tvorbu záměru na umění?

2. PROGRAM

KROK DRUHÝ:

 

 • Z čeho a jak vybírat programové prostředky?
 • Jak postupovat dál, když mám vybráno, co mají účastníci prožít?
 • Jak zkontrolovat výběr programu z hlediska metodiky učení prožitkem?

3. REFLEXE

KROK TŘETÍ:

 

 • Co rozhoduje o tom, kam a jak zaměřit reflexi?
 • Jak zaměřit reflexi na předem zvolené pedagogické cíle?  
 • Jak zaměřit reflexi na proces osobnostně sociálního rozvoje? 

Ukázka z kapitoly

Koho budu k realizaci programu potřebovat:

...O tom, že každému lektorovi se hodí zdatný elév, který velmi pomůže s chystáním her a produkcí kurzu, se jistě nemusím rozepisovat. Ráda bych však upozornila na to, že někdy podceňujeme odbornou přípravu kurzu, který je zaměřen na nějaké specifické téma nebo specifickou účastnickou skupinu.  V takovém případě doporučuji přibrat do týmu také někoho, kdo dané oblasti rozumí nebo s ní má nějakou zkušenost. Jako lektoři jsme profíci na učení prožitkem, ale nemusíme nutně obsahově zvládat všechna zadání, která dostaneme. Při přípravě kurzu tedy  zohledňuji skladbu realizačního týmu jak z hlediska produkčního (kolik lidí je potřeba na zajištění programu), tak z hlediska odborného. Pokud rádi pracujete samostatně, pouštějte se jen do věcí, které v jednom bezpečně zvládnete.

Protiprávní sterilizace žen

Oslovila mě jedna klientka s tím, že se věnuje problematice protiprávní sterilizace žen.

Chtěla zorganizovat pod záštitou organizace Ligy lidských práv pobytový kurz pro ženy, kterých se toto téma týká. Výstupem kurzu navíc mělo být divadelní představení, které by přiblížilo laické veřejnosti, co žena, která byla protiprávně sterilizována, zažívá, s čím se potýká a jak se může bránit. Zůstala jsem jako opařená. Vůbec jsem netušila, že se něco takového děje, ani jsem si nedokázala představit, jak to může prakticky probíhat. Vůbec jsem se na tak velké sousto necítila. Téma mi přišlo velmi citlivé a intimní, nic jsem o něm pořádně nevěděla a kombinace s divadelním výstupem mi připadala  zprvu zcela nemožná. Navíc se celá akce týkala převážně romských žen. Nakonec se akci podařilo realizovat s mnohem větším úspěchem, než jsme si dokázaly  představit. Na spolupráci na tomto projektu jsem oslovila kolegyni Simonu Trávníčkovou, skvělou lektorku a  improvizátorku , bez jejíchž osobnostních a technických zdatností by kurz i divadelní premiéra sotva mohla proběhnout. Zadavatelka Katka, která se  velmi dobře se orientovala v problematice, byla na kurzu celou dobu přítomna a  při probírání všech témat a situací, které během akce s účastnicemi nastávaly, nám byla neocenitelnou oporou. Z akce navíc vznikl rozhlasový dokument Jitky Škápíkové s názvem Nataša, Soňa, Olga, Elena (můžete najít na stránkách Českého rozhlasu). I ta nám na místě hodně pomohla. Téma, dokument i celá akce byla  pro otrlejší povahy. Osobně si nedovedu představit, s kým jiným v týmu by to mohlo tenkrát  klapnout...

Ukázka z kapitoly:

Zásah do pravidel hry při přípravě programu :

...Konkrétní nastavování pravidel hry je v podstatě práce mechanika, který se snaží sestavit jednotlivé díly, aby herní mašinka pěkně šlapala. Soubor pokynů,  vymezení a omezení většinou nastavuje míru náročnosti úkolu a  změnou  jednotlivých pravidel můžeme s touto náročností vědomě pracovat a upravovat  ji podle “odolnosti” skupiny. Často se však jednotlivá pravidla dotváří postupně až tím, že hru nebo program opakovaně sehráváme a setkáváme se s novými možnostmi výkladu pravidel. Často skupina vymyslí, jak si  úkol nějak ulehčit nebo jak z něj nějak vyklouznout.. V naší národní povaze je tato  schopnost  zakořeněna.  Často jsem překvapena, co  všechno jsou schopni účastníci vymyslet, aby se pravidla nějak obešla. Pokud však sleduji svůj záměr, kvůli kterému hru uvádím,  tato vynalézavost mi moc nepomáhá. Skupina se sice raduje, jak z akce elegantně vyklouzla, ale já přijdu o možnost hru vytěžit podle původního záměru.

Zelená karta

Pro rychlejší a zábavnější seznámení účastníků kurzu, kteří se neznají, občas využívám upravenou hru Zelená karta, ve které jde o to, že  účastníci musí o sobě navzájem zjistit v poměrně krátkém čase docela dost informací. Nutno podotknout, že způsob mého uvedení se dost liší od popsané verze v LFH, protože jsem zasáhla do všech vrstev hry – do formy, pravidel i herního principu. Stejný zůstal jen cíl – seznámení se ve skupině.  Nejdříve si účastníci vyplní Zelenou kartu, ve které pravdivě odpoví cca na 12  otázek typu: kolik je ti let, co tě živí, kde jsi byl nejdál ve světě, atd.  Po nějakém čase si karty vyberu a dochází k přezkoušení, které je zajímavé tím, že úspěch každého z  hráčů je závislý na ostatních  ve skupině. Ten, jehož kartu vyberu, si sedne na horkou židli a už nesmí mluvit. Já pak kladu skupině tři náhodné otázky, na které mají správně odpovědět. Pokud jsou odpovědi špatně, daný  účastník, kterého se otázky týkají, fasuje nějaký postih. Míra postihů samozřejmě zvyšuje napětí ve hře. Za jednu  špatnou odpověď musí například udělat 10 kliků, za dvě špatné odpovědi se nemůže účastnit dalšího programu a smí se jen dívat. Za tři špatné odpovědi musí opustit skupinu a připojit se například až druhý den. Tyto sázky jsou vysoké, a proto je potřeba si dodržení pravidel umět prosadit a ustát. Míru zátěže můžete nastavit například také pravidlem, že otázky kladete do skupiny a může odpovědět kdokoliv, kdo danou odpověď zná. To nabízí skupině během přípravy možnost taktizovat a vymýšlet systém, kdo se koho naučí. Pokud však zadáte pravidlo tak, že dotazy budete  klást adresně, znamená to, že každý musí vědět všechno o všech...

 

 

Ukázka z kapitoly:

Jak zaměřit reflexi na širší oblast osobnostně sociálního rozvoje:

...Prošli jsme si  typické struktury reflexí zaměřených na konkrétní pedagogické cíle, které si stanovujeme v případě, že jsou naše programy směřovány k probrání určité  předem stanovené “učební látky”  v rámci školení, tréninků, seminářů nebo workshopů. Někdy jsou však cíle méně konkrétní a méně předvídatelné. Vrátíme-li se k programům, které směřují do oblasti osobnostně sociálního rozvoje, ocitáme se ve sféře teambuildingů, sebepoznávacích programů, retreatů a nejrůznějších setkání, v rámci kterých je cílem sebepoznání a poznání kolegů ve skupině či týmu. Není žádoucí cpát do programu další pedagogické cíle a témata. Hlavním studijním materiálem je samotná skupina a její skupinová dynamika nebo osobnosti jednotlivých účastníků  a jejich vlastní zkušenosti a potenciál.Témata, kolem kterých se na seberozvojových kurzech často točíme, jsou:

sebepojetí, sebedůvěra, vlastnosti, motivace, talenty a další osobnostní předpoklady,
individualita, svoboda a zodpovědnost
hodnotové žebříčky, rozhodování, překonávání strachu, přebírání zodpovědnosti za svůj život,
plnění si svých snů, budování důvěry, podpora odvahy a sebevědomí atd. Tato témata jsou natolik osobní, že by bylo necitlivé je nějak hodnotit, poměřovat a klasifikovat. Už samotné sdílení a pojmenování těchto oblastí v rámci skupiny může být za komfortní zónou účastníků. Odměnou však bývá množství inspirace ze života jiných, podobně naladěných lidí...

Strach a odvaha naživo

Ve skupině je nás asi třicet a čeká nás program zaměřený na prožitek vlastního JÁ v absolutní odevzdanosti  a samotě. Zavazujeme si oči a pohybujeme se volně prostorem. Nejprve uvnitř místnosti, následně venku v členitém terénu. Nikdo nás nehlídá. Každý je tu sám za sebe. Pokyny od lektora zněly: “Buď neustále v pohybu, mlč, převezmi za sebe stoprocentní zodpovědnost, postarej se o sebe, neohrožuj sebe ani ostatní a vnímej všechny své pocity.” Škrábu se poslepu do prudkého kopce, nevím kam vede, nevím kde jsou ostatní, cítím chlad, větve v obličeji a nestabilní kamenitou půdu pod nohama. Jsem ve střehu, vzpomínám na začátky svého podnikání, kdy bylo potřeba být silná, trochu riskovat, zároveň být ostražitá a předvídat možná ohrožení. Postupně objevuji hranice, které si sama ze strachu vytvářím. Slouží mi? Chrání mě? Každopádně jsem živá a mám velmi zostřené smysly. Nejsem moc velký přizdisráč? Nejsem moc blízko nebo moc daleko? Budu vědět, jak se vrátit? Jsem zvědavá, jaké pocity budou popisovat ostatní...

KONZULTACE:

DOBRÝ KURZ NENÍ NÁHODA. POSTAVTE VAŠE KURZY NA PROŽITKU!

 

 • CHCETE PORADIT ?
  Pokud chcete poradit s přípravou vašeho rozvojového programu, ve kterém chcete využít principy zážitkové pedagogiky, pomohu vám během konzultace stanovit reálné cíle a  najdeme metody pro jejich dosažení.
 • CHCETE KURZ ROVNOU PŘIPRAVIT?
  Probereme, zda vám jde o zajištění programu nebo o celou produkci akce včetně zajištění objektu, ubytování a stravy a zvolíme nejlepší variantu realizace.

 

INSPIRUJTE SE, KDE VŠUDE LZE UČENÍ PROŽITKEM UPLATNIT:

Ukázka z workshopu pro školní žáky od organizace Post Bellum, který jim přibližuje období kolektivizace. Žáci si prožijí, jaké to je, přijít o statek...

Ukázka z pobytového kempu organizace ADD lead, která využívá tréninky Parkouru jako prostředek k celostnímu rozvoji člověka a její heslo zní:  "Měníme lidské životy pohybem..."

Ukázka z programu pro středoškolské studenty od Jihomoravského inovačního centra se zaměřením na podporu jejich  podnikání a podnikavosti...

Ukázka z prožitkového kurzu  firmy PrPom, který vystavuje účastníky z řad široké veřejnosti modelovým situacím a učí je tak interaktivně zásady první pomoci... 

REFERENCE:

Ivo Jirásek

Profesor na Univerzitě Palackého v Olomouci, oblastí jeho zájmu je také výchova prožitkem

"Myslím, že prostřednictvím destilování bohatých zkušeností se autorce podařilo zdárně propojit slovní a obrazové sdělení, racionální úvahy a emotivní příběhy, přísnou strukturu a tepající život. Petra
dokáže psát stylem velmi srozumitelným, všeobecně sdílným, s mnoha příklady a
metaforami rozšiřujícími porozumění. To by mohlo svádět k románovému nekonečnu obrazů, ale ona
umí i vytvářet a využívat struktury rozumu a slova. To je opravdu velmi dobrá kombinace."

Kristýna Menclová

Výkonná ředitelka Prázdninové školy Lipnice, z. s. a členka Náčelnictva Junáka - českého skauta

"O knize už nyní nadšeně vyprávím kolem sebe. Text svádí k zatrhávání a vpisování vlastních poznámek. Srozumitelným jazykem předává podstatné informace tak, aby se člověku zapsaly. Je v ní mnoho konkrétních příkladů, které ukazují, jak převádět teorii do praxe. Zdá se až neuvěřitelné, že někdo mohl zažít tolik různých situací, ale evidentně jsou to "jen" léta praxe a odříkání. Jsem ráda, že je Petra skrze knihu sdílí.”

Jan Marek

Výkonný ředitel a jednatel společnosti Česká cesta, s.r.o,  sportovec a dobrodruh.

 “Tato kniha je dokonalá symbióza teorie, praxe a osobních zážitků. Do metodického textu jsou skvěle zakomponovány praktické zkušenosti a ukázky z různých prostředí - firemních, školních, metodických i autorských kurzů! Vsadil bych na to, že právě pro tohle bude kniha velmi oceňována. Nejsou to suchá skripta, ale velmi osobním způsobem předaná letitá moudrost fantastické lektorky, trenérky, koučky, průvodkyně osobnostním i manažerským rozvojem.”

Simi Trávníčková 

Lektorka seberozvojových kurzů, členka spolku Bafni, majitelka firmy Yes and, s.r.o.,  spoluzakladatelka spolku Mokoša

“ Jde o přátelsky psanou kuchařku, která čtenáře provede krok za krokem přípravou akcí, jejichž síla stojí na promyšlených programech a záměrem vedených reflexích. Pro mě je cenné především učit se nově uvažovat o výchově a vzdělávání. A tato kniha nabízí univerzální myšlenkový přístup stojící nad přípravou konkrétních aktivit. Pochopení těchto principů vede v praxi ke snížení počtu případů, kde se čtenář při tvorbě vlastního konceptu vzdělávání, scénáře kurzu nebo samostatné lekce cítí jako pionýr slepých uliček. A to je báječně úlevný zážitek.”


BONUSOVÉ MATERIÁLY:

Grantová publikace

ŠKOLA ZÁŽITKEM

Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků s ukázkami výukových hodin.

E-book

O KOMUNIKACI

Přehled teoretických podkladů pro lektory, zadavatele i účastníky zážitkových kurzů.

E-book

SEBEREFLEXE KE KÁVĚ

Soubor praktických cvičení, které vás dovedou ke zjištění, kdo jste a co chcete, abyste byli šťastní.

Časopis

GYMNASION

Prostor pro sdílení a šíření odborných studií, metodiky, praktických zkušeností a inspirativních myšlenek. 

O KNIZE V MÉDIÍCH:

Petr Ludwig & jeho podcast

DEEP TALKS

Listopad 2022

Poslechnout si tento díl můžete zde.

Kateřina Höferová &

AUDIOLIBRIX

Únor 2022

Objednávat audioknihu  můžete zde.

Vladimír Svatoš & časopis GYMNASION

Leden 2022

Celou recenzi si můžete přečíst zde.

Kateřina Höferová &

AUDIOTÉKA

Prosinec 2021

Objednávat audioknihu v ČR můžete zde. a v SK zde.

Ondra Suchý & kniha měsíce

RED BUTTON 

Září 2021

Na příspěvek se můžete podívat zde.

 

Lada Matyášová & časopis SKAUTING

Duben 2021

Na celou recenzi se můžete podívat zde.

Mira Vlach &  

PROJEKTOVÝ KLUB

Únor 2021

Na článek se můžete podívat zde.

Klára Kubíčková & časopis

VLASTA

Únor 2021

Na článek se můžete podívat zde.

Pavel Janoušek & jeho podcast 

O ROZVOJI

Leden 2021

Poslechnou si rozhovor mužete zde: www.orozvoji.cz

Petra Drahanská PRAVÝ DOMÁCÍ ČASOPIS

Prosinec 2020

Web časopisu: www.pravydomaci.cz

O AUTORCE:

Lektorka, koučka a metodička na volné noze, která za svůj karierní život nasbírala řadu mezioborových zkušeností. Odbornost, nezaujatost a osobitý pohled ji často předurčuje do role nezávislé konzultantky nebo členky nejrůznějších týmů a projektů, pokud zrovna nepracuje na projektech vlastních. Vytvořila certifikovaný výcvik Metod zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice. 5 let byla šéfredaktorkou časopisu Gymnasion. Založila spolek Mokoša, věnovaný mezigeneračnímu setkávání žen. Realizuje rozvojové a teambuildingové akce na zakázku. Se svými klienty využívá koučovací a konstelační techniky. Věří ve vlastní vnitřní moudrost a vedení každého člověka.

 

Více na www.petradrahanska.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Vybírám si metody, které staví na aktivním přístupu zúčastněných. Pokud se někdo sám nechce rozvíjet, nikdo jiný to za něj neudělá. Věřím, že jsou přístupy, které mají potenciál náš osobnostní rozvoj významně podporovat a ve správný moment také urychlovat. Zajímají mě témata sebepoznání, rozvoje, vzdělávání, komunikace, týmové spolupráce a nenáboženské spirituality. To vše metodami zážitkové pedagogiky a dalšími nástroji, které staví především na vlastním přímém prožitku."

KONTAKT NA DISTRIBUCI:

Distribuce: Michal Plecitý

Mail: kniha@uceniprozitkem.cz

Bankovní spojení: č. ú. 2901884885/2010

IBAN: CZ2120100000002901884885

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Knihy expedujeme 2x týdně!

Pokud spěcháte, kontaktuje distribuci.